CO JE TO 3D MODELOVÁNÍ?

Obrázek

Každý 3D model je jiný. Některé jsou drobné a velice detailní, jiné zase mohou být tvarově jednodušší, ale rozměrově větší. Nejpoužívanějším formátem modelu pro 3D tisk je formát .STL. Souborový formát STL, vychází z technologie 3D tisku zvané stereolitografie, byl vyvinut firmou 3D Systems. Soubor STL popisuje třírozměrnou povrchovou geometrii modelu a je nejčastěji používán pro export dat do 3D tiskáren z CAD softwaru nebo jiných softwarových 3D modelářů.

3D modely rozlišujeme podle velikosti a formátu v jakém jsou uloženy. Malými modely jsou považovány modely, které nepřesahují 50mm². Může se jednat například o zmenšeniny staveb, funkční části větších modelů nebo hračky. Pro tisk malých modelů je vhodná tiskárna s tryskou 0,3mm. Vyšší kvality bývá dosahováno nastavením výšky vrstvy tisku 0,125mm, případně 0,08mm. Za středně velké modely jsou považovány modely do 120mm². U objektů o velikosti do 100mm² je vhodné používat tiskový materiál PLA, který méně náchylný na tepelnou přilnavost během tisknu, než materiál ABS. Modely větší než 120mm² by měly mít jednodušší tvary a neměly by být tištěny z materiálu ABS, který by se mohl kroutit. Lepší, než tisknout takto velké modely je, si model rozdělit na více dílů a ty tisknout samostatně a poté je slepit. Při tisku velkých modelů s detaily může doba tisku dosahovat i několika desítek hodin. Existuje webová stránka www.thingiverse.com, kde lidé mohou nahrávat i stahovat 3D modely, uložené převážně ve formátu .STL. Většina modelů je stažitelná zdarma, a lze si je před stažením prohlédnout.


Univerzální nastavení tisku nemusí být pro všechny tiskové modely stejné a proto je potřeba jejich parametry upravovat. K úpravě modelů existuje celá řada programů, od jednoduchých, například SketchUP až po profesionální, jako je Blender.


Obrázek Programů pro 3D modelování je celá řada, například Blendr, Google SketchUp nebo Wings 3D. Program Blender je bezplatný program umožňující nejen 3D modelování ale i animace a renderování. S programem Google SketchUp lze vytvářet velice propracované a efektní trojrozměrné modely, přičemž hlavní specializací programu jsou návrhy staveb a jejich interiérů. Přitom se jedná o jednoduchý a poměrně rozšířený nástroj pro systémy Windows a mac. Verze zdarma se nazývá SketchUp Make.Dalším programem je OpenSCAD. Jedná se o velmi používaný open source CAD program. Jde o parametrický nástroj, kde modely tvoříte pomocí kódu. Používá se pro design mechanických částí, ozubených kol atd. Je velmi oblíbený v komunitě lidí zabývajících se 3D tiskem. Dalším užitečným programem je MiniMagics, který složí k zobrazení a opravě .STL souborů. Běží na systémech Windows. Existuje mnoho druhů 3D tiskáren a ty mají své limity v tiskovém rozlišení . Pokud je například model příliš malý a detailní a nedaří se jej vytisknout, musí se upravit, případně zvětšit drobné prvky tak, aby se vytiskly. Také je občas nutné zvětšit měřítko tisknutého modelu tak, aby se i nejmenší části vytiskly. 3D Modely se dají nejen vytvářet v programech, ale dají se i skenovat. Existují totiž 3D skenery. Jsou to zařízení, která jsou určena pro digitalizaci různých 3D objektů. Po digitalizaci objektu dostaneme 3D model v počítači, který můžeme upravovat v různých programech. Cena 3d skenerů je od 15000Kč. Při tisku se mohou vyskytnout i chyby, naštěstí však existuje mnoho programů, které tyto chyby eliminují. Například automatické opravy v programu Netfabb, případně program Meshmixer.

Článek vytvořil Lukáš Gajdaczek