STL viewer | prohlížeč 3D modelů

Označte model ve formátu STL a držením levého tlačítka myši přesuňte do vyznačeného prostoru.otáčení modelu - levé tlačítko myši
posun modelu - pravé tlačítko myši
přiblížení/oddálení modelu - kolečko myši